Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Specialist Bird Research
U bevindt zich hier:

Innovatief ecologisch onderzoek

Specialistisch vogelonderzoek

Bureau Waardenburg doet in de Oostvaardersplassen onderzoek naar de raaf om de verspreiding en ontwikkeling van de raaf in kaart te brengen. De soort is een relatieve nieuwkomer in het gebied. Veel vragen over de ecologie, het gebiedsgebruik en de uitwisseling binnen het verspreidingsgebied zijn nog onbeantwoord. 

Regelmatig worden grote groepen raven waargenomen in de Oostvaardersplassen, voornamelijk in de winter en het voorjaar. Sinds half februari wordt er door een stagiair (Jasper Cardinaals) onderzoek gedaan naar de raaf in Nederland. We hopen hiermee de eerste kennisleemtes te kunnen beantwoorden. Met behulp van data uit verschillende databases brengt Jasper de verspreiding en ontwikkeling van de raaf in kaart. 

Cameravallen

Daarnaast voert hij in samenwerking met Staatsbosbeheer een veldstudie uit in de Oostvaardersplassen. Hier wordt met behulp van een drietal cameravallen bij kadavers van edelherten gekeken naar gedrag en worden mogelijk geringde raven afgelezen. Samen met veldobservaties wordt deze informatie gebruikt om de ecologie van de raaf in ons land beter te begrijpen en de kennisleemtes in te vullen. Zie voor meer informatie de blog van Staatsbosbeheer, waar onlangs een stukje over dit onderzoek is verschenen.

Voor nadere informatie over vogelonderzoek met webcam of cameraval kunt u contact opnemen met: