Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Waterproeftuin in het Markermeer
U bevindt zich hier:


Natuurlijker Markermeer-IJmeer, NMIJ

Marker Kwelderwerken
Rifballen

Ecologisch verbeteren Markermeer-IJmeer 

Rijkswaterstaat onderzocht, samen met vele partners, hoe het Markermeer-IJmeer ecologisch gezien gezonder gemaakt kan worden en weer een aantrekkelijk leefgebied wordt voor planten en dieren. Met resultaten van drie proeven in de Waterproeftuin droegen wij bij aan het onderzoeksprogramma.

Tijdens de Markermeer-IJmeer conferentie op 11 november 2015, ter gelegenheid van de afronding van het onderzoeksprogramma Natuurlijk(er) Markermeer-IJmeer, presenteerde Rijkswaterstaat de projectsite markermeerijmeer.nl

Rifballen: Download rapport>>

Marker Kwelderwerken: Download rapport>>

Marker Stapsteen: Download rapport>>

 

Kwelderwerken in het Markermeer

In het experiment Marker Kwelderwerken onderzoeken we het opslaan en vastleggen van slib in speciaal daarvoor ontwikkelde compartimenten. Hiermee is het mogelijk een kunstmatig kwelderproces voor zoet water te simuleren. De compartimenten zijn  aangelegd  volgens  het  eeuwenoude  concept  van  de  kwelderwerken, bekend  van  de  Waddenkust, en  bestaan  uit  rijshouten  dammen.

De proef werd in 2013-2014 uitgevoerd door het consortium De Vries & van de Wiel, Bureau Waardenburg en Grontmij. Beluister de reportage van Vroege Vogels waarin Arjenne Bak de proefopstellingen toelicht. (vanaf 1m.33)

Compartimenten

De  dammen  liggen  parallel  aan  en  haaks  op  de  oevers  van  het  Markermeer. Tussen  palen-rijen zijn bossen rijshout aangebracht. Een deel van de compartimenten is deels gevuld  met  slib en een deel met zand. Enkele zand- en slibcompartimenten zijn beplant met riet en biezen. Om water-verversing mogelijk te maken en voor de uitwisseling  van  vis,  waterplanten en mosselen zijn een paar openingen tussen de compartimenten en het Markermeer gemaakt.

Vastlegging slib

Met de veldproef onderzoeken we of met rijshouten dammen slib kan worden vastgelegd en of in dergelijke gebieden ecologische processen zoals vegetatieontwikkeling, natuurlijke verlanding, ontwikkeling van paai-, opgroei-, en schuilplekken voor vis en rustgebieden voor vogels gestimuleerd kunnen worden.

Zie ook de Ontwikkeling Marker Kwelderwerken

Contactpersonen:

Luchtfoto Marker Kwelderwerken
Aanleg van 1). rijsdammen waarbinnen slib wordt opgeslagen en 2). drijvende structuren voor vis en vogels. Download de leaflet voor meer info.
Monitoring van vegetatie d.m.v. drone. Klik op afbeelding voor het volledige artikel in Trouw (16-10-2013).