Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Population models
U bevindt zich hier:

Populatiemodellen

 

In een veranderende omgeving is het belangrijk om te toetsen hoe dit populaties van vogels of andere organismen beïnvloedt. Zo kunnen veranderingen in bijvoorbeeld voedselbeschikbaarheid, aantallen potentiële nestlocaties of hoeveelheid gifstoffen in de omgeving de overleving of reproductie beïnvloeden. Bovendien kan een ingreep zoals de bouw van een windmolenpark tot directe vogelsterfte leiden als gevolg van aanvaringen. 

Bij Bureau Waardenburg voeren we veel effectstudies uit. Hierbij is het doel om het effect van een bepaalde ingreep op bepaalde soorten of soortgroepen te toetsen. Als eerste stap wordt een inschatting gemaakt van de gevolgen van de ingreep op sterfte en/of reproductie. Vervolgens is het van belang om te toetsen welke effecten op populatieniveau verwacht kunnen worden. Deze effecten op populatieniveau kunnen getoetst worden met behulp van populatiemodellen. Bij Bureau Waardenburg voeren we dergelijke analyses binnen verschillende projecten uit. Een belangrijke methode is hierbij het gebruik van matrix modellen.

Matrix modellen

Bij dit type modellen wordt de populatie opgedeeld in klassen op basis van leeftijdscategoriën of stadia (bijv. juveniel, adult). Als voorbeeld staat hieronder een figuur voor een soort die vanaf een leeftijd van 4 jaar volwassen is, en voor het eerst kan reproduceren. Op basis van leeftijdsspecifieke overleving en reproductie kan de verandering van de aantallen individuen per klasse worden voorspeld. Hiermee kan het verloop van de populatie voor een scenario met huidige overleving en reproductie ('null scenario') worden vergeleken met het populatieverloop voor een scenario met extra sterfte en/of lagere reproductie. Op deze manier kan het effect van een ingreep beter worden ingeschat. 

Met behulp van deze methode hebben we onder andere voor kleine mantelmeeuw, Jan van Gent, alk en papegaaiduiker populatiemodellen gemaakt.

Contactpersoon: