Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Monitoring amfibieën poelen Ede
U bevindt zich hier:

Monitoring amfibieën bij poelen in Ede

In het agrarische buitengebied van de gemeente Ede zijn sinds 1990 vijfentwintig amfibieënpoelen aangelegd. Om te onderzoeken wat de poelen aan natuurwaarde opleveren, heeft de gemeente in 2006 en 2009 een amfibieënmonitoring laten uitvoeren. In het tijdschrift van RAVON hebben Marnix Bout (gemeente Ede) en Gerlof Hoefsloot (Bureau Waardenburg) de resultaten beschreven van deze monitoring.

De resultaten van het onderzoek zijn veelbelovend. In totaal zijn vijf soorten amfibieën waargenomen: rugstreeppad, gewone pad, bruine kikker, bastaard kikker en kleine watersalamander. De resultaten van de amfibieënmonitoring zijn door Marnix Bout van de gemeente Ede en Gerlof Hoefsloot beschreven in het RAVON tijdschrift (jaargang 13, no. 3; tijdschrift 41). In het artikel wordt ook het poelenbeleid van de gemeente Ede toegelicht. Daarnaast zijn praktische tips en aandachtspunten voor de aanleg en het beheer van poelen beschreven.

Van het poelenonderzoek is in 2009 een uitgebreide rapportage verschenen. Deze rapportage is op te vragen bij Marnix Bout van de gemeente Ede.

Download hier het artikel 'Aanleg, beheer en monitoring van amfibieënpoelen in het buitengebied van de gemeente Ede'.

Contactpersoon

Publicaties