Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Platte oester Waddenzee
U bevindt zich hier:

Verkenning terugkeer platte oester Waddenzee

In opdracht van het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) hebben wij in samenwerking met Altenburg & Wymenga een studie uitgevoerd naar de mogelijkheid of en hoe de platte oester weer teruggebracht kan worden in de Waddenzee.

Uit deze verkenning blijkt dat het terugbrengen van de platte oester in de Waddenzee zowel ecologisch als sociaal-maatschappelijk gewenst en kansrijk is. Het opstarten van een kleinschalig herstelproject van de platte oester in de Waddenzee zou dan ook een logische vervolgstap zijn om uit te vinden of een mogelijke terugkeer van de platte oester ook op grotere schaal haalbaar is.

- 26 oktober 2017 - Lees het artikel in de Volkskrant !

Lees hier het rapport, de Factsheet Oesterherstel Waddenzee en informatie over herstel platte oesterbanken in de Noordzee.

Contactpersoon: