Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Zwerfafval in de Waddenzee
U bevindt zich hier:

Onderzoek naar zwerfafval in de Waddenzee

In opdracht van Rijkswaterstaat voert Bureau Waardenburg, in samenwerking met de Waddenunit van het ministerie van LNV, dit jaar de pilot “ Plastic op het Wad” uit.

Op drie locaties in het Waddengebied (Zuiderduintjes, Griend en de Steenplaat) wordt er via een aangepast OSPAR Beach Litter protocol een survey gelopen en gekeken naar zwerfafval. Deze survey zal, op bovengenoemde locaties, in 2018 drie keer gelopen worden, namelijk in het voorjaar, de zomer en in de najaar/winter.

Door meer te weten te komen over het aanwezige afval in het Waddengebied kunnen er in de toekomst maatregelen getroffen worden om vervuiling van de Waddenzee aan te pakken.

Actieplan Plastic vrij Werelderfgoed Waddenzee

Het onderzoek komt voort uit het Actieplan Plasticvrij Werelderfgoed Waddenzee dat onderdeel is van de Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee 2016-2018.