Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Black Tern Protection

Onderzoek en bescherming van zwarte stern in Nederland

Foto: C. de Leeuw

Wij zijn nauw betrokken bij onderzoek en bescherming van zwarte sterns in Nederland. Een belangrijk deel van het werk is het verzamelen van kennis die gebruikt kan worden voor de bescherming van zwarte sterns.

In de huidige situatie betekent bescherming in de praktijk in eerste instantie het leggen van nestvlotjes en de monitoring van het broedsucces, maar de echte uitdagingen liggen op het gebied van habitatverbetering zodat voldoende voedsel en predatievrije plekken voor de kolonies zijn gewaarborgd.

Wij begeleiden verschillende instanties bij het beschermingswerk, verzorgen aanvullend ecologisch onderzoek en voert de analyses van de verkregen broedresultaten uit. Deze kennis wordt vervolgens gebundeld en gebruikt om het beschermingsbeleid te ondersteunen waarbij zowel in het veenweidegebied als in de moerasgebieden een bijdrage wordt geleverd in effectieve bescherming. Lees meer in deze .

We lichten hierna twee projecten uit de vele projecten die we in het afgelopen decennium hebben uitgevoerd.

Aantallen en broedsucces van de zwarte stern in Zuid-Holland in 2011

Download het rapport voor meer informatie.

Broedsucces van zwarte sterns in Friesland 2005/2007

Foto: C. de Leeuw

Contactpersoon: