Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Inzicht in de PAS
U bevindt zich hier:

Inzicht in de PAS

Minisymposium over de Programmatische Aanpak Stikstof

Is er bij u in de buurt een Natura 2000-gebied en hebt u te maken met de Natuurbeschermings-wet? Dan leert u in het minisymposium 'Inzicht in de PAS' wat de PAS voor u kan betekenen.

Een sterkere natuur en meer mogelijkheden voor bedrijven en gemeenten in de buurt van Natura 2000-gebieden, dat is wat de PAS belooft. Het klinkt te mooi om waar te zijn. Is het dat ook?

Bestemmingsplannen, bedrijfsuitbreidingen, nieuwe agrarische activiteiten - ze lopen vaak stuk op de stikstofparagraaf in de huidige vergunningsprocedure.

In de meeste beschermde natuurgebieden in Nederland zit te veel stikstof in de grond en dat heeft negatieve gevolgen voor beschermde planten en dieren. In de nabijheid van een Natura 2000-gebied is het dan ook haast niet mogelijk om een nieuwe economische activiteit te ontplooien of de infrastructuur te veranderen.

Met de PAS wordt deze patstelling aangepakt. Het programma omvat herstel- maatregelen in de natuur zelf, en maatregelen die leiden tot een directe afname van stikstofuitstoot in de landbouw. Hierdoor wordt 'ontwikkelingsruimte' gecreëerd voor nieuwe economische activiteiten.

De Presentaties van het symposium:

  • Stikstof in de natuur: voeding of vergif? (Gerard Smit, Waardenburg) 
  • Stappen zetten met de PAS (Koen van der Nat, Peutz)
  • Aerius: de (be)rekening van de PAS (Jasper Harbers, Peutz)
  • Onverwachte mogelijkheden van natuurbeheer (Edward de Boer, Waardenburg)
    Na afloop kunt u netwerken op de borrel

Op donderdagmiddag 23 april vanaf half drie bent u welkom op het kantoor van Peutz in Zoetermeer. 

Inschrijven kan via de site www.indepas.nl. Op deze website en in de flyer over het minisymposium In de PAS vindt u ook  informatie over de presentaties, de locatie en tijden.