Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Organisation
U bevindt zich hier:

Organisatie

Sectoren

Binnen Bureau Waardenburg zijn vier sectoren onderscheiden:

  • Aquatische ecologie
  • Natuur & Landschap
  • Vogelecologie
  • Team Noord (voorheen Koeman en Bijkerk)

Teams

Binnen elk werkterrein zijn meerdere teams ingesteld. Een team bestaat uit een teamleider, projectleider en projectmedewerkers. Bepaalde projecten worden binnen een team uitgevoerd maar in veel gevallen is er sprake van onderlinge samenwerking tussen de teams. Hiermee wordt onderlinge kennisuitwisseling en cohesie in stand gehouden.

Projectuitvoering

Voor iedere opdracht wordt een projectteam samengesteld, bestaande uit een projectleider en projectmedewerkers. De projectleider fungeert als aanspreekpunt voor de opdrachtgever. Korte communicatielijnen en regelmatige terugkoppeling met de opdrachtgever zijn essentiële onderdelen van onze werkwijze.

Betrokken en gemotiveerde medewerkers

De betrokkenheid van onze medewerkers bij hun werk is kenmerkend voor het bureau. Door het lage personeelsverloop kent het bureau een hoge mate van continuïteit. Onze mensen zijn gemotiveerd, taakgericht en inventief; eigenschappen die nodig zijn om maatwerk te kunnen verrichten.