Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Underwater Research
U bevindt zich hier:

Onderwater onderzoek

Het onzichtbare zichtbaar maken

Duikers kunnen op een snelle manier een indruk krijgen van het ecosysteem onder water. Onderzoek door beroepsduikers kan een waardevolle aanvulling zijn op andere bemonsterings­methodieken. Hiermee kunnen trends gesignaleerd worden, die anders onzichtbaar zouden blijven.

 

Beroepsduikers

Bureau Waardenburg heeft gecertificeerde beroepsduikers die ruime ervaring hebben met onderzoekswerkzaamheden onder water. Vanaf 2013 zijn de professionele duikers van Bureau Waardenburg volledig gecertificeerd voor duiken in bij offshore installaties (Surface supplied, IMCA and HSE approved). Onze duikers voeren niet alleen bemonsteringen uit (bv. bodemfauna, vissen, waterplanten, kreeften), maar verzamelen ook visuele waarnemingen die een verklaring kunnen geven voor de resultaten van de bemonsteringen. Onze duikers leggen de situatie onder water vast op film, waardoor de beheerders letterlijk een kijkje onder water kunnen nemen en de kille cijfers van inventarisaties tot leven komen.

Onderwater video systeem

Naast een duikteam beschikt Bureau Waardenburg ook over een zogenaamd 'drop-cam' video systeem. Bij dit systeem laten we een camera te water die is ingebouwd in een statief. Vanaf een boot kunnen onze medewerkers de camera bedienen. Deze toepassing biedt de mogelijkheid om snel een groot aantal locaties te bezoeken of op locaties te filmen waar de inzet van duikers niet mogelijk is. Dit systeem is in 2010 onder meer toegepast voor het verzamelen van beeldmateriaal van de Zeeuwse banken en mosselbanken in de Voordelta en voor het bepalen van de omvang van de zuurstofproblematiek in de Grevelingen.

In Nederland hebben we inventarisaties en experimenten uitgevoerd in stagnante zoete wateren (o.a. Volkerak-Zoommeer en IJsselmeergebied) en in zoute getijdewateren (o.a. Noordzee, de Waddenzee en Deltagebied). Onze duikers hebben ook ervaring met wetenschappelijk duikonderzoek in het buitenland.

Contactpersonen:


Ik wil alleen maar zwemmen! 

Natuurserie over de vismigratie vanuit zee naar de Drentse beken. De vissentrek staat de laatste decennia ernstig onder druk, toch worden de vissen steeds meer geholpen.
Bureau Waardenburg plaatste de drop-cam in een vistrap om opnames te maken van soorten die voorbij de vistrap komen.