Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Marine Mammals Observers (MMO) offshore
U bevindt zich hier:

Marine Mammal Observers (MMO's) offshore


We hebben verschillende methoden ontwikkeld om op een betrouwbare manier tellingen van zeezoogdieren uit te voeren. Deze methoden zijn in het veld getest en vergeleken met andere gangbare methoden. Onze bevindingen hebben we in  'Lutra'  gepresenteerd.

MMO-certificaat

Een aantal van onze medewerkers is opgeleid tot Marine Mammal Observer (MMO). Dit komt van pas bij het monitoren van effecten van offshore activiteiten op zeezoogdieren. Behalve het MMO-certificaat zijn voor offshore projecten aanvullende certificaten nodig (b.v. survival, helicopter escape, offshore medical).

Praktijkervaring

Onze medewerkers hebben ervaring met het waarnemen van zeezoogdieren vanaf platforms. Sinds 2003 zijn onderzoekers van ons bureau vele velddagen aanwezig geweest op Meetpost Noordwijk, de Meteomast in het OWEZ windpark en het gasplatform K14. 

In het voorjaar van 2010 heeft Bureau Waardenburg twee Marine Mammal Observers geleverd voor het monitoren van de aanwezigheid van zeezoogdieren vóór en tijdens heiwerkzaamheden voor de realisatie van het K5CU Satellite Platform circa 130 km ten noordwesten van Den-Helder (in opdracht van Total E&P Nederland BV).

In oktober 2010 zijn twee van onze medewerkers ingehuurd voor het monitoren van zeezoogdieren tijdens het heien van de conductor van het F3-FA-1 platform circa 225 km ten noorden van Den-Helder (in opdracht van Centrica Energy Upstream).

In juli 2016 is Bureau Waardenburg partner in een Europees project onder leiding van Imares Wageningen UR waarin een inventarisatie wordt gedaan van walvisachtigen in de gehele Noordzee en de aangrenzende wateren. Dit project wordt SCANS III genoemd.

Telmethoden getest en vergeleken

We hebben bij de uitvoering van de projecten verschillende methoden getest. Het doel was om op een methode te vinden om waarmee op een betrouwbare manier zeezoogdieren geteld kunnen worden. Deze methoden zijn in het veld getest en vergeleken met andere gangbare methoden. Lees hier het artikel in het wetenschappelijk tijdschrift 'Lutra' over onze bevindingen.

Contactpersoon