Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Macrozoöbenthosonderzoek Nevengeulen 2009
U bevindt zich hier:

Macrozoöbenthosonderzoek Nevengeulen 2009

Naast het uitzoeken en determineren van macrozoöbenthos monsters uit nevengeulen zijn in het kader van deze studie KRW- en Aqem-maatlat scores berekend in opdracht van Rijkswaterstaat.


Determineren

De monsters zijn deels afkomstig uit de hoofdgeul (kribvak) en deels uit nevengeulen van Bakenhof, de Klompenwaard, Gameren de Vreugderijkerwaard. Op de locatie Oude Waal zijn naast de hoofdgeul enkele locaties in een overstromingsvlakte bemonsterd. De monsters zijn door de RWS Waterdienst verzameld in het voor- en najaar van 2009 met behulp van een handnet, vanaf steen of vanaf hout en vervolgens geconserveerd. Het uitzoeken, determineren en het rapporteren is volgens werkprotocollen van de RWS Waterdienst uitgevoerd.

KRW-maatlat

De rapportage presenteert de analysegegevens en de berekeningen met behulp van de EKR-score en Aqem maatlat. Er is ook een onderlinge vergelijking gemaakt van hoofd- en nevengeulen, voor zover dat mogelijk is. Tenslotte is aandacht besteed aan de aangetroffen bijzondere macrozoöbenthos soorten.

Contactpersoon: