Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Broedsucces visdieven op de Kreupel onvoldoende
U bevindt zich hier:

Broedsucces visdieven op de Kreupel onvoldoende

Sinds 2009 ligt het broedsucces onder het niveau om een stabiele populatie in stand te houden

Bureau Waardenburg heeft in opdracht van Vogelbescherming Nederland en Deltares een overzicht opgesteld over het broedsucces en de aantallen visdieven op de Kreupel tot 2012. Hier bevindt zich de grootse kolonie van Europa met ongeveer 4000 tot 5000 broedparen. 


Te weinig voedsel voor visdieven

Sinds de aanleg van de Kreupel namen de aantallen toe en werden er veel jongen grootgebracht, maar sinds 2009 ligt het broedsucces onder het niveau om een stabiele populatie in stand te houden. In de eerste jaren werd dit geheel veroorzaakt door gebrek aan voedsel. Er was te weinig spiering beschikbaar van het juiste formaat in de periode dat er jongen waren, waardoor de jongen een fatale groeiachterstand opliepen. De bevindingen wijzen er op dat de commerciële vangst op volwassen spiering als één van de oorzaken is aan te wijzen voor het slechte voedselaanbod voor de sterns, hoewel er ook nog andere redenen spelen dan visserij. 

Toegenomen predatie door kokmeeuwen

Sinds 2011 is er een tweede probleem voor de vogels bijgekomen. Door de voortschrijdende successie van de kruidlaag is het eiland als broedgebied geschikter geworden voor kokmeeuwen, die de jonge sterns opeten. De visdieven broeden niet meer gescheiden van de kokmeeuwen en kunnen de nesten onvoldoende verdedigen. In deze jaren was er voor de sterns bovendien nog onvoldoende voedsel. 

Toekomst voor visdieven op de Kreupel?

Hoewel het nieuws slecht is, zijn er wel maatregelen mogelijk die de situatie verbeteren. Enerzijds kan er onderzocht worden of er vangstquota voor de commerciële visserij op spiering zijn op te stellen die aansluiten bij een voldoende groot voedselaanbod voor visdieven en andere viseters. Anderzijds dient het beheer van de Kreupel in sommige jaren een extra impuls te krijgen die er voor zorgt dat kale zandige terreinen met pioniersvegetatie beschikbaar zijn. Dat is immers het voorkeursbiotoop van de visdieven. In het rapport staan hiervoor handvaten.

Lees meer over het broedsucces van visdieven op de Kreupel

Download het rapport 'Broedsucces en voedsel van visdieven op de Kreupel 2011-2012'.

Naar de Bureau Waardenburg nieuwspagina van 2010 over dit onderwerp. 

Nieuwspagina's