Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Broedsucces visdieven op de Kreupel onvoldoende
U bevindt zich hier:

Broedsucces visdieven op de Kreupel onvoldoende

Sinds 2009 ligt het broedsucces onder het niveau om een stabiele populatie in stand te houden

Bureau Waardenburg heeft in opdracht van Vogelbescherming Nederland en Deltares een overzicht opgesteld over het broedsucces en de aantallen visdieven op de Kreupel tot 2012. Hier bevindt zich de grootse kolonie van Europa met ongeveer 4000 tot 5000 broedparen. 


Te weinig voedsel voor visdieven

Toegenomen predatie door kokmeeuwen

Sinds 2011 is er een tweede probleem voor de vogels bijgekomen. Door de voortschrijdende successie van de kruidlaag is het eiland als broedgebied geschikter geworden voor kokmeeuwen, die de jonge sterns opeten. De visdieven broeden niet meer gescheiden van de kokmeeuwen en kunnen de nesten onvoldoende verdedigen. In deze jaren was er voor de sterns bovendien nog onvoldoende voedsel. 

Toekomst voor visdieven op de Kreupel?

Lees meer over het broedsucces van visdieven op de Kreupel

Download het rapport 'Broedsucces en voedsel van visdieven op de Kreupel 2011-2012'.

Naar de Bureau Waardenburg nieuwspagina van 2010 over dit onderwerp. 

Nieuwspagina's