Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Offshore windenergie: effecten op vogels
U bevindt zich hier:

Offshore windenergie: effecten op vogels

Artikel in De Levende Natuur over effecten op vogels van windmolenparken op zee. Drie typen effecten van windturbines op vogels zijn vastgesteld: aanvaring, verstoring en barrièrewerking.

Contactpersoon:

Publicaties