Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Offshore vogelbewegingen
U bevindt zich hier:

Dag en nacht spieken naar offshore vogelbewegingen

Observatie bij offshore windpark


Bureau Waardenburg doet, sinds de ontwikkeling van het eerste Nederlandse offshore windpark OWEZ, onderzoek naar het vlieggedrag van zeevogels in en om offshore windparken. Momenteel voeren we in opdracht van Rijkswaterstaat en de Universiteit van Amsterdam projecten
met behulp van vogelradars uit in de windparken Luchterduinen, Borssele en Gemini om radarmetingen te valideren, te optimaliseren en te koppelen aan vogelwaarnemingen.

Vogelradars

Offshore observaties

Bureau Waardenburg is gespecialiseerd in radarornithologie; het bestuderen van vogel vlieggedrag door middel van radars. We hebben projecten uitgevoerd met offshore radars vanaf Meetpost Noordwijk, windpark OWEZ en het platform K14.
In de huidige projecten kreeg Bureau Waardenburg de opdracht om de radarmetingen te optimaliseren, te valideren en te koppelen aan vogelwaarnemingen. Hiervoor voeren medewerkers van Bureau Waardenburg vogelobservaties uit in de offshore windparken Luchterduinen, Gemini en Borssele en verzamelen zo gegevens over fluxen, vlieghoogtes en uitwijkgedrag. Ook vanaf het kantoor in Culemborg kan het radarsysteem worden bekeken om waardevolle informatie vast te leggen.

Vogels en windparken

Het doel van deze onderzoeken is om op soortenniveau vliegintensiteit, vlieghoogtes en uitwijking van het windpark en van windturbines te meten. Oftewel, welke soorten en in welk aantal komen in een offshore windpark voor en passen vogels hun vliegroute aan in de nabijheid van van windtrubines en windparken?
Met de resultaten van het project in de hand, kan in de toekomst in veel groter detail gekeken worden naar de effecten van nieuwe offshore windgebieden.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Radarlocaties