Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Nut NVO's Eemskanaal
U bevindt zich hier:

Nut natuurvriendelijke oevers in Waterlichaam Eemskanaal

In het kader van een haalbaarheidsstudie hebben we onderzocht wat het nut en de noodzaak is van realisatie van NVO's in het Waterlichaam Eemskanaal.

Bij de uitwerking van het KRW proces in 2007/2008 (project Waterdrager) heeft waterschap Hunze en Aa's  voor Waterlichaam Eemskanaal de algemene lijn gehanteerd dat er gestreefd wordt naar 25% natuurvriendelijke oevers (NVO's). In het kader van nader onderzoek naar de haalbaarheid van dit streven is er een overzicht gemaakt van de mogelijkheden en het nut van natuurvriendelijke oevers voor het waterlichaam.

Natuurvriendelijke oevers en ecologische winst

Uit dit onderzoek komt naar voren dat de aanleg van NVO's hoe dan ook een positief effect heeft op de ecologie. Hoe groot het ecologisch effect is hangt af van de totale lengte en beschikbare breedte van de NVO's. Bij een groot kanaal als het Eemskanaal ligt de potentiële waarden van NVO's vooral bij: amfibie