Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Het nieuwe rijden
U bevindt zich hier:

Training voor onze grootste "kilometervreters"

Bureau Waardenburg hecht veel waarde aan duurzaam ondernemen. Vorig jaar is dat nog concreter geworden door aan de slag te gaan met de CO2 prestatieladder, waarin we inzetten om te gaan certificeren voor niveau 3. 

Training in Het Nieuwe Rijden

De kilometers die wij maken voor onze werkzaamheden blijken het grootste aandeel te hebben in onze "CO2 footprint", reden voor ons om op 21 april jl. een training te verzorgen voor onze grootste "kilometervreters" in Het Nieuwe Rijden. Want ook al lijkt het of we dat allemaal wel weten hoe dit werkt, in de praktijk blijkt dit nog wel eens anders uit te pakken. Kernwoorden zijn: snel doorschakelen (niet hoger dan 2000 toeren), zo constant mogelijk rijden (niet te hard natuurlijk), en gebruik maken van het rollend vermogen van de auto: zodra je het gaspedaal loslaat rij je gratis! En een andere belangrijke tip: controleer de bandenspanning regelmatig, ook dit kan tot 15% in het brandstofverbruik schelen.

Ook geïnteresseerd om uw kennis hierin nog eens op te halen? Kijk op www.hetnieuwerijden.nl. Met theoretische onderbouwing en praktijktraining met simulatoren werd onze kennis en vaardigheid hierin verder aangescherpt onder de enthousiaste aansporingen van Peter van Luttervelt (www.vanluttervelt.nl) en collega Mark. Onze doelstelling is uiteraard dat we onze CO2 footprint verder omlaag weten te krijgen.

Besparing van 10% op carbon footprint

Toepassen van Het Nieuwe Rijden zou tot een besparing van 10% kunnen leiden Doordat we ons brandstofverbruik en de gereden kilometers zijn gaan monitoren kunnen we gaan zien of dit ook daadwerkelijk zo zal zijn. 

Lees meer over de CO2 prestatieladder en onze CO2 footprint