Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

NGB ontraadt gebruik gedragscode natuurinclusief renoveren
U bevindt zich hier:

Netwerk Groene Bureaus ontraadt gebruik gedragscode natuurinclusief renoveren

PERSBERICHT NGB, 21 aug 2017Van veel voorgestelde maatregelen is de effectiviteit niet bewezen, veel maatregelen zijn uitgesproken experimenteel of hebben een negatief effect op de beschermde soorten. Het NGB ontraadt zijn leden dan ook de gedragscode en het ontwerp-goedkeuringsbesluit in deze vorm te gebruiken in hun adviezen aan opdrachtgevers. Advisering die kan leiden tot wetsovertreding en stillegging van projecten voldoet niet aan de kwaliteitseisen die het NGB aan zijn leden stelt.

Het NGB stelt negenentwintig aanpassingen van het ontwerp-goedkeuringsbesluit voor om instandhouding van de soorten bij renovatie voor energiebesparing mogelijk te maken. Goedkeuring van de gedragscode op basis van de Wet natuurbescherming is alleen mogelijk bij zekerheid over de instandhouding. Het NGB vraagt staatssecretaris Van Dam het goedkeuringsbesluit aan te passen. Indien aanpassing niet mogelijk blijkt, stelt het NGB voor de gedragscode te beperken tot alleen de gewone dwergvleermuis dan wel de gedragscode niet goed te keuren, in afwachting van een verbeterde gedragscode.De zienswijze van het Netwerk Groene Bureaus leest u hier.

Contactpersoon