Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Natuurontwikkeling bij Etten Leur
U bevindt zich hier:

Natuurontwikkeling bij Etten-Leur

Veldbezoek

 

Een bijzonder gebied

Ten noorden van Etten-Leur werkt Bureau Waardenburg samen met Arcadis, het waterschap, Staatsbosbeheer en de provincie aan versterking van de natuur.

Op de grens van de Brabantse zandgronden en het kleigebied van de Mark en het Hollandsch Diep ligt een bijzonder gebied. In deze natte kwelzone, die wel bekend staat als de 'naad van Brabant', werd in vroeger tijden veen gevormd. Met een LandschapsEcologische SysteemAnalyse (LESA) maakten we concreet welke potentie deze bijzondere ligging biedt voor de natuur.
Waterschap Brabantse Delta, Staatsbosbeheer en de Provincie Noord-Brabant willen tussen Etten-Leur, Prinsenbeek en Zwartenberg de bestaande natuurwaarden versterken en nieuwe natuur inrichten. Bureau Waardenburg en Arcadis ondersteunen deze partijen in een langlopend project met de planvorming voor drie deelgebieden.

De Zwartenbergse polder

 

Plannen

Het deelgebied Strijpen/De Berk wordt als laatste aangepakt. Hiervoor worden de ambities en potenties momenteel nader onderzocht. Mogelijkheden zijn de ontwikkeling van nieuwe bossen, dynamisch moeras, (hei)schraal grasland, nieuwe poelen en houtwallen. De uitwerking van de plannen, met bijbehorende omgevingscommunicatie, volgt in de loop van 2022.

Doorsnede plannen Zwartenbergse polder (klik om te vergroten)

 

Voor meer informatie: