Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Building with North Sea Nature
U bevindt zich hier:

Bouwen met Noordzee natuur: natuurinclusief ontwerpen van bodembescherming in windparken

hier beschikbaar als download.

  • Verschillende typen hard substraat die op de markt beschikbaar zijn en hoe deze mogelijk een toegevoegde waarde bieden in vergelijking met reguliere materialen voor bodembescherming
  • Integratie van verschillende soorten harde substraten in een experimenteel ontwerp voor een kavel voor het wetenschappelijk onderbouwen van de ecologische effecten
  • Locatie specifieke condities voor geplande windpark locaties in de Nederlandse Noordzee
  • Aanbevelingen omtrent monitoring en evaluatie

Deze studie bevat ontwerprichtlijnen voor geoptimaliseerde, natuurstimulerende erosiebescherming voor windmolenparken. Bovendien omvat het een experimenteel ontwerp voor de implementatie en wetenschappelijke evaluatie.  Het rapport is een eerste stap in een proces dat resulteert in daadwerkelijke implementatie en 'learning by doing'.

Het rapport is tot stand gekomen met bijdragen van Bureau Waardenburg, Deltares, Wageningen Marine Research, TU Delft en de begeleidingscommissie bestaande uit Ministerie van EZ en RWS Zee & Delta.

Contactpersoon: