Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Natuurwaarden en natuurbegraven
U bevindt zich hier:

Natuurwaarden en natuurbegraven

Natuurbegraven is de laatste jaren sterk in opkomst. Bij het ontwikkelen van nieuwe natuurbegraafplaatsen komt men vraagstukken tegen zoals: Kunnen bestaande natuurwaarden behouden blijven? Of, zijn er zelfs mogelijkheden natuurwaarden te verhogen? Hieronder drie situaties.

Open plekken in bos voor natuurbegraven 

Een relatief monotoon, soortenarm bos wordt omgevormd tot natuurbegraafplaats. Om het begraven mogelijk te maken worden bomen gekapt. De voorgenomen kap zorgt voor zowel kansen als bedreigingen. Want de open plekken maken het bos meer divers en dat verhoogt uiteindelijk de biodiversiteit. Maar er kunnen ook bomen sneuvelen waar vleermuizen in holten zitten of roofvogels hun horst hebben gebouwd. Om deze bestaande natuurwaarden te respecteren is dus gedegen onderzoek nodig. Door waardevolle bomen te sparen en daarbuiten open plekken te creëren, is geen sprake meer van bedreiging maar juist winst voor de natuur.

Graven en gravers

In de natuurgebieden die zijn bestemd voor natuurbegraven komen vaak bijzondere (beschermde) diersoorten voor, zoals de das. Aangezien ca. 10% van de oppervlakte van de natuurbegraafplaats gebruikt wordt voor het daadwerkelijke natuurbegraven is het – na inventarisatie – eenvoudig om op gepaste wijze met deze beschermde natuurwaarden om te gaan. Zo worden bijvoorbeeld dassenburchten op het terrein nadrukkelijk gemeden en ruim afgezet met behulp van een draadhekje. 

Water voor de alpenwatersalamander

Een natuurgebied kan te nat zijn om te kunnen begraven. Zo is er een gebied waar eerst delen opgehoogd moeten worden, voordat er overgegaan kan worden tot het aanleggen van natuurgraven. Maar in dit natte gebied plant de alpenwatersalamander zich nou juist voort, bijvoorbeeld in sloten en plassen die in karrensporen blijven staan. De oplossing hiervoor komt, in dit geval, in de vorm van nieuw voor de alpenwatersalamander aangelegd ven. 

Wat doen wij?

Natuurbegraven Nederland (NBN) is een van de aanbieders van natuurbegraven. Het bedrijf heeft een ambitieus programma voor de realisatie van natuurbegraafplaatsen door heel Nederland. Wij ondersteunen Natuurbegraven Nederland bij de ontwikkeling van hun natuurbegraafplaatsen. We verzorgen de noodzakelijke inventarisaties en natuurtoetsen. Daarnaast ondersteunen we NBN in de juridische procedures rond de stichting van de nieuwe natuurbegraafplaatsen.

En, zeker zo belangrijk, we adviseren NBN hoe een gebied natuurvriendelijk in te richten en hoe de aanwezige natuurwaarden op een goede manier in te passen. We werken hierbij direct samen met het ontwerpteam. Het uitgangspunt is altijd de reeds aanwezige natuurwaarden te versterken en de kwaliteiten van het betreffende terrein te behouden en waar mogelijk zelfs te vergroten.

Tijdens de uitvoering van de plannen leveren we ecologische begeleiding in de vorm van ecologische werkprotocollen en toezicht in het veld. Dit borgt de correcte uitvoering van de werkzaamheden. Tenslotte ondersteunen we door advisering bij het opstellen van de beheerplannen voor de natuurbegraafplaatsen.

Contactpersoon projecten natuurbegraven