Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Uitvoeringsontwerp

Uitvoeringsontwerp Fiets- en natuurverbinding Nigtevecht

Binnen het integrale project Fiets- en natuurverbinding Nigtevecht tekenden we ook het uitvoeringsontwerp voor de natuurstapstenen ter weerszijden van het kanaal.

Het uitvoeringsontwerp 

In het uitvoeringsontwerp zijn onderdelen tot in detail uitgewerkt. Een voorbeeld hiervan is het rietmoeras. Rietmoeras is een onderdeel van het plan waarvoor de waterhuishouding erg belangrijk is. Het ontwerp zorgt voor de juiste waterstanden in zomer en winter zodat de gewenste vegetatie zich kan ontwikkelen.

Ook houdt het ontwerp rekening met de positie van de kolommen van de aanbrug, met beheer, met recreatieve beleving en ontsluiting langs de randen van de natuurgebieden en met de ruimtelijke positie van de nieuwe natuur in de twee polders

Contactpersoon: