Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Areas of Work & Projects
U bevindt zich hier:

Indeling in werkvelden en projecten

De werkvelden zijn onderverdeeld in thema's. Bij de thema's is steeds een klein aantal projecten aan te klikken die dienen als voorbeeld. Om gericht te zoeken kunt u gebruik maken van de zoekmachine.

Inventarisatie & monitoring

Meer over (al dan niet periodieke) inventarisatie van flora en fauna, het inrichten van een meetnet, monitoringsprotocollen, gegevensanalyse (inclusi...

Inrichting & beheer

Voor ondersteuning bij het opstellen van inrichtings- en beheer plannen, kunt u een beroep doen op Bureau Waardenburg. Wij stellen plannen op die tot ...

Effectstudies

Risico-analyse vooraf, effectanalyse achteraf. Effectstudies zijn onderzoeken naar effecten van menselijke ingrepen in het landschap op verschillende ...

Wet- en regelgeving

U kunt met natuurwet- en regelgeving te maken krijgen als u plannen hebt die ingrijpen in de ruimtelijke ordening. Een natuurtoets (KRW-toets, quick ...

Internationale projecten

Wij zetten onze expertise ook graag in bij natuurbehoud buiten Nederland. Daarom voeren met enige regelmaat projecten uit in het buitenland, vaak in l...

Innovatief ecologisch onderzoek

Experimenteren met nieuwe onderzoeksmethoden. Creatieve ideeën helpen ecologisch onderzoek beter en efficiënter maken. Innovatie prijzen, projecten en...

Data inwinning, beheer & verwerking

De inzet van GIS is niet meer weg te denken bij het tot stand komen van milieu-effect rapportages, watersysteemanalyses, monitoringsonderzoeken, natuu...

Educatie en communicatie

Wij delen dit graag onze kennis en ervaring met u. Dit doen we door regelmatig de uitnodiging om uitleg te geven in een televisie-programma aan te nem...