Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Mussels for water purification
U bevindt zich hier:

Mosselen voor waterzuivering

Mosselblok dat als filter toegepast wordt in de Linievijver te Breda

Wij hebben een methode ontwikkeld om driehoeksmosselen te kweken en toe te passen als biologisch filter voor de verbetering van de waterkwaliteit. In opdracht van Waterschap Brabantse Delta hebben we die  methode in de Linievijver te Breda getest. Daarna is het gebruik van driehoeksmosselen stop gezet omdat er geen toestemming is verleend door RVO voor vervolgtesten op andere locaties (2017). Daarom werken we nu alleen nog met inheemse mosselen.

Waterzuivering met driehoeksmosselen 

Driehoeksmosselen (Dreissena spp.) filteren het water. Ze eten algen en leggen zweefstof vast in zinkende uitwerpselen. Bij voldoende hoge dichtheden kunnen ze algenbloei voorkomen en maken ze het water meer helder. Hierdoor kunnen waterplanten beter groeien en kan de ecologische kwaliteit van het water verbeteren.

Niet in elk water komen driehoeksmosselen voor. Daarnaast is er vaak niet genoeg groeisubstraat voor de mosselen aanwezig. Daarom kweken wij mosselen op een optimaal groeisubstraat. Het eindresultaat zijn blokken met mosselen die in een waterlichaam aangebracht kunnen worden als biologisch filter. Ook andere waterlichamen met waterkwaliteitsproblemen kunnen sterk verbeterd worden door het toevoegen van mosselen als biologisch filter.  De hier beschreven methode is gepatenteerd door Bureau Waardenburg. 

Waterzuivering met inheemse mosselen

Lees op deze pagina meer over het onderzoek naar de toepassing van inheemse zoetwatermosselen voor waterzuivering en blauwalgbestrijding.

Contactpersoon