Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Monument vol vleermuizen
U bevindt zich hier:

Een monument vol vleermuizen


In het Belgenmonument in Amersfoort overwinteren tientallen vleermuizen. Onder de overwinteraars zijn 29 franjestaarten geteld, een soort waarvan nog geen verblijfplaatsen in Amersfoort bekend waren.

Bijzonder monument 

Op de Amersfoortse Berg staat een bijzonder bouwwerk: Het Belgenmonument. Dit rijksmonument is bijzonder in meerdere opzichten. Het bouwwerk stamt uit 1919 en is het grootste herdenkingsmonument van Nederland. Het is een geschenk van de Belgen als dank voor de opvang van vluchtelingen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Nu blijkt dat het ook om een andere reden bijzonder is: er overwinteren vleermuizen.

Geplande restauratie reden van onderzoek

Het Belgenmonument wordt momenteel door ons onderzocht in verband met noodzakelijk uit te voeren renovatiewerkzaamheden. Medewerkers van de monumentenzorg zagen af en toe vleermuizen in het monument. De gemeente Amersfoort heeft ons daarom gevraagd een oriënterend onderzoek uit te voeren naar gebruik door vleermuizen. Bij ons eerste bezoek in september 2012 bleek dat het gebouw heel geschikt is als winterverblijfplaats. 

Franjestaarten 

In januari 2013 onderzochten we of het ook als zodanig gebruikt wordt. In totaal telden we tenminste 65 overwinterende vleermuizen: 32 watervleermuizen, 29 franjestaarten, één gewone grootoorvleermuis en drie niet nader te determineren dieren. Zoveel vleermuizen werden niet eerder in een winterverblijfplaats in Amersfoort geteld. De waarnemingen van de franjestaart zijn bijzonder: deze soort was pas recent voor de eerste keer in Amersfoort vastgesteld en verblijfplaatsen van deze soort waren nog niet bekend.  

Behoud van het Belgenmonument voor mens en dier

Het is niet de eerste keer dat restauraties plaats vinden aan het gebouw. De komende restauratie zal specifiek gericht zijn op het herstellen van schade aan het metselwerk en lekkages aan de fontein en dakconstructie.

Het onderzoek naar vleermuizen loopt door tot in augustus 2013, aangezien we verwachten dat ook in de zomerperiode vleermuizen in het monument verblijven. De uitkomsten van het onderzoek zullen bepalen hoe bij de restauratie rekening kan worden gehouden met de vleermuizen. Uitgangspunt is het behoud van het monument voor de toekomst én voor de vleermuizen. 

Groepje franjestaarten in het Belgenmonument (foto: Erik Korsten)

Nieuwspagina's