Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

The National Amphibian Monitoring Program and Natura 2000
U bevindt zich hier:

The national amphibian monitoring program in the Netherlands and NATURA 2000

Gewone pad

Gerard Smit is mede-auteur van een artikel samen met RAVON en het CBS, over het landelijke NEM monitoring programma Meetnet Amfibieën. Dit is een beleidsondersteunend meetnet met het doel landelijke indexcijfers te genereren over de ontwikkeling van populaties van amfibieën. In het artikel worden de doelstelling en opzet van het programma beschreven en de resultaten na 8 jaar monitoring.

Publicaties