Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Monitoring ecoduct De Munt
U bevindt zich hier:

Monitoring nieuw ecoduct De Munt (België)

De Vlaamse overheid laat het gebruik door dieren en de ontwikkeling van vegetatie en flora op en bij het ecoduct De Munt monitoren. 


Nieuw aangelegd ecoduct

In Wuustwezel (België) is in 2011 een ecoduct over de E19 en de hogesnelheidslijn aangelegd. Het ecoduct heet De Munt, vernoemd naar de nabijgelegen Muntbeek. 

Veel verschillende methodieken voor de monitoring van een brede range van soorten flora en fauna

Het ecoduct zelf en de directe omgeving worden met een aantal standaardmethodieken onderzocht op een brede range aan soorten. Gemonitord zijn grondgebonden zoogdieren, vleermuizen, vogels, amfibieën, vissen, dagvlinders, libellen, sprinkhanen, loopkevers, spinnen, zweefvliegen, nachtvlinders en vaatplanten. 

Er is gebruik gemaakt van videocamera's, cameravallen, een zandbed, sporentunnels, reptielenplaatjes, inloopvallen, ANABATS, vangpotten, malaisevallen en Permanente Quadraten (PQ's).

De monitoring wordt één jaar (2012) en drie jaar (2014) na aanleg uitgevoerd. De rapportage van het eerste jaar is in april 2013 opgeleverd. 

Lees hier een beknopte samenvatting van de bevindingen van jaar T1 (2012)

Voor meer informatie kunt u terecht bij: