Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Monitoring amfibieën bij poelen in Ede
U bevindt zich hier:

Amfibieënpoelen in de gemeente Ede

Onderzoeken in 2006 en 2009  

In het buitengebied van de gemeente Ede zijn in de periode 1993 tot en met 2008 amfibieënpoelen aangelegd. Deze 25 vanuit de gemeente gesubsidieerde poelen hebben tot doel om in het landschap geschikt voortplantingswater en leefgebied voor amfibieën en andere aan poelen gebonden diersoorten te creëren. Om het gebruik van de poelen door amfibieën in beeld te brengen heeft in 2006 en in 2009 een monitoringsonderzoek plaatsgevonden.

Voor elke poel is een beknopt beheeradvies opgesteld waarmee de geschiktheid van de poel en de directe omgeving hiervan voor amfibieën zo optimaal mogelijk kan worden gemaakt.