Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Monitoring road victims
U bevindt zich hier:

Monitoring verkeersslachtoffers

Vanwege het intensieve verkeer vormen wegen dodelijke barrières voor veel dieren. Het aantal doodgereden dieren in ons land bedraagt jaarlijks enkele miljoenen.

Onderzoek naar faunaverkeersslachtoffers geeft inzicht in kwetsbare soorten en risicotrajecten. Voor het effectief bepalen van knelpunten is het noodzakelijk gedurende meerdere jaren gegevens over faunaverkeersslachtoffers te verzamelen. Deze monitoringstudies zijn arbeidsintensief en kennen strikte eisen ten aanzien van de uitvoering. Al sinds 1990 zijn we actief betrokken bij het opzetten en begeleiden van grootschalige monitoring-studies.