Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Pilot monitoring faunapassages Noord-Brabant
U bevindt zich hier:

Monitoring Faunapassages Noord-Brabant pilot 2006

In de Provincie Noord-Brabant is een groot aantal faunavoorzieningen gerealiseerd. In 2006 is een veldonderzoek uitgevoerd naar het gebruik van 47 voorzieningen onder provinciale wegen.

Het sporenonderzoek gaf aan dat de voorzieningen goed gebruikt worden door amfibieën en zoogdieren. De kwaliteit van de voorzieningen kon over het algemeen als goed worden beoordeeld. Bij knelpunten waarbij van doelsoorten niet of nauwelijks sporen zijn aangetroffen lijkt het ontwerp van de voorziening niet de beperkende factor. Het ontbreken van sporen leek bij dergelijke locaties vooral samen te hangen met het ontbreken van geschikt habitat in de omgeving van de passage.

Bij dit project zijn een drietal workshops over faunavoorzieningen georganiseerd voor particulieren en terreinbeherende instanties. Het doel was draagvlak realiseren voor nieuw aan te leggen voorzieningen.

Download het rapport 'Monitoring Faunapassages Noord-Brabant pilot 2006'.