Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Microplastics in surface waters
U bevindt zich hier:

Microplastics in oppervlaktewater

Microplastics in oppervlaktewater.

Met de analyse van microplastics in watermonsters en het onderzoek naar de mogelijkheden microplastics te reduceren in het effluent van rioolwaterzuiveringen met behulp van mosselen, leveren we een bijdrage aan het onderzoek naar hoe  deze vorm van vervuiling verminderd zou kunnen worden.

 

Microplastics

Microplastics zijn zeer kleine plastic deeltjes die ontstaan door fragmentatie van plastics. Deze deeltjes komen in het milieu terecht, bijvoorbeeld bij het wassen van kleding of door uitspoeling uit farmaceutische middelen.‬‬ 

Uit steeds meer studies blijkt dat de schade aan de gezondheid en aan ons ecosysteem niet onderschat moet worden. Zo blijkt dat verschillende soorten organismen, inclusief de mens, in staat zijn microplastics in hun weefsels op te nemen. De exacte risico’s zijn nog deels onbekend, wel is bij onder andere mosselen aangetoond dat het kan leiden tot verminderde vitaliteit en celschade.‬‬

Algemene kennisvragen microplastics

Er zijn drie essentiële vragen waar ons onderzoek een bijdrage aan kan leveren, onder meer door de analyse van watermonsters op microplastics:

  • Wat is de omvang van het probleem in Nederland?
  • Wat zijn de belangrijkste vervuilingsbronnen?
  • Hoe is het probleem te reduceren?

Analyse van microplastics

Onze monsternames en analyses van microplastics, omvatten zeewater,  oppervlaktewater, maar ook sediment. De belangrijke onderzoeksvragen zijn hierbij:‬‬‬ 

  • ‪Bevinden zich microplastics in het te analyseren monster?‬‬‬
  • ‪Wat is de (berekende) dichtheid van het aantal aangetroffen deeltjes?‬‬‬
  • ‪Welk type microplastic is het en wat is de mogelijke vervuilingsbron?‬‬‬

Reductie van microplastics

In een rioolwaterzuivering in het oosten van het land onderzoeken we in hoeverre een filter op basis van Dreissena mosselen het effluent water nog schoner kan maken. Hierbij wordt onder andere gekwantificeerd hoeveel microplastics de mosselen verwijderen. Met deze innovatieve filtertechniek kan een forse reductie van microplastics in het oppervlaktewater worden bereikt.

Contactpersonen: