Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

MEP-GEP Noord Nederland
U bevindt zich hier:

MEP-GEP Noord-Nederland

Bureau Waardenburg heeft voor de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW), doelen en maatregelen ('MEP' en 'GEP') afgeleid voor de zoute rijkswateren in Noord Nederland (Waddenzee en Eems-Dollard).

KRW-doelen zoute rijkswateren

Dit hebben we gedaan in opdracht van het toenmalige Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ) en Rijkswaterstaat Dienst Noord-Nederland. Om realistische doelen en maatregelen te kunnen bepalen hebben we de ecologische doelstellingen nader onderbouwd. Ook hebben we het proces begeleid om tot (herstel)maatregelenpakketten voor de sterk veranderde en natuurlijke waterlichamen te komen. De pakketten varieerden van 'basis' en 'beperkt', tot 'midden', 'fors' en 'maximaal'. Deze maatregelenpakketten zijn in de nota 2007 naar de Tweede kamer gerapporteerd.

Contactpersoon: