Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Overlijden Marc van der Valk
U bevindt zich hier:

Medewerker Marc van der Valk overleden

Op woensdag 27 januari 2016 is onze medewerker Marc van der Valk op 53 jarige leeftijd overleden.

De afgelopen twee jaar kon Marc als gevolg van een ongeneeslijke ziekte zijn werkzaamheden niet meer uitvoeren. Tot begin dit jaar is Marc wel op de achtergrond bij Bureau Waardenburg betrokken gebleven en heeft hij onder meer geadviseerd bij de kwaliteitscontrole van ons vleermuis inventarisatiewerk.

Marc was niet alleen een vleermuisman in hart en nieren, hij heeft ook een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van quick scans, natuurtoetsen en passende beoordelingen. Als lid van de eerste ondernemingsraad van ons bureau, heeft hij een grote rol gespeeld bij de positionering van de OR. Marc was scherp van geest en pen. Hij was ook breed geïnteresseerd en begaan bij het wel en wee van anderen.

Wij missen een betrokken en zeer gewaardeerde medewerker en een bijzonder mens. Zijn dochters, hun moeder, overige familie en vrienden wensen wij heel veel sterkte toe met dit grote verlies. De uitvaart van Marc heeft plaatsgevonden op 30 januari 2016.

Directie en medewerkers Bureau Waardenburg, januari 2016

 In memoriam voor Marc van der Valk door Gerard Smit: