Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Determination of freshwater zoobenthos
U bevindt zich hier:

Macrozoöbenthos onderzoek in de zoete rijkswateren MWTL 2008, 2009 en 2010

Voor de MWTL (Monitoring van de Waterstaatkundige Toestand des Lands) voert de Waterdienst landelijke monitoringprogramma's uit in opdracht van Rijkswaterstaat (RWS).

Eén van de drie hoofdonderdelen van MWTL is het biologisch monitoringsprogramma dat eind jaren tachtig van start is gegaan. Hierin zijn de belangrijkste parameters van het voedselweb opgenomen. Voor de monitoring van de zoete rijkswateren bestaat het programma uit de onderdelen macrozoöbenthos en fytoplankton.

Wij hebben in opdracht van de Waterdienst voor het onderdeel macrozoöbenthos werkzaamheden uitgevoerd. De werkzaamheden bestonden uit het uitzoeken en determineren macrozoöbenthosmonsters uit het Volkerak-Zoommeer, het Haringvliet en Hollands Diep, de Rijn en Rijntakken, de Randmeren, het IJsselmeer en Markermeer, het Amsterdam-Rijnkanaal, het Noordzeekanaal en het kanaal Gent-Terneuzen.

Enkele bijzondere soorten:

  • De kreeftachtige Sinelobus stanfordi: Zoommeer en de Oude Maas bij Hoogvliet.
  • De dansmuggenlarve Telmatogeton japonicus: Volkerak
  • De dansmuggenlarve Potthastia gaedii: Boven-Rijn bij Spijk en de IJssel bij Velp, De Steeg en Olst.
  • De borstelworm Nais simplex: Nederrijn bij Remmerden.
  • De kokerjufferlarve Hydropsyche bulgaromanorum: IJssel bij Velp.
  • De bloedzuiger Barbronia weberi: Lek bij Wageningen.

Contactpersoon: