Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Twee nieuwe soorten voor Nederland in 2008: een borstelworm en een dansmug
U bevindt zich hier:

Artikel in Macrofaunanieuwsmail 86, 31 augustus 2009

Twee nieuwe soorten voor Nederland: een borstelworm en een dansmug

Tijdens een project in opdracht van Waterschap Hollandse Delta is op 18 augustus 2008 een, voor Nederland nieuwe soort borstelworm, Monopylephorus limosus, aangetroffen. Deze borstelworm is oorspronkelijk bekend uit China en Japan. In de jaren 80 schijnt de soort gevonden te zijn in een stadspark in Milaan. Vrij recent is de soort opgedoken in België in brak en verontreinigd water in het Schelde-estuarium. De eerste vindplaats in Nederland betreft een stadswater, gelegen in Hoogvliet. 

In 2006 werden tijdens een project in opdracht van Waternet langs de oever van de Spiegelplas  aparte Cricotopus-larven aangetroffen. Hoewel determinatie van deze larven volgens de tabel zou leiden tot Cricotopus gr. sylvestris, vonden wij dat de larve teveel afweek van wat normaal tot gr. sylvestris behoort, met name door de lange derde zijtand van het mentum. Pas in 2008 is de identiteit van deze larven achterhaald dankzij Hub Cuppen.

Download de Macrofaunanieuwsmail 86

Lees meer macrofaunanieuwsmails op de site van Helpdesk Water.

Contactpersoon:

Publicaties