Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Handbook for managing wildlife by infrastructure
U bevindt zich hier:

Leidraad faunavoorzieningen bij infrastructuur

Leidraad voor constructie, aanpassing en onderhoud faunavoorzieningen

Wegen, spoorwegen en kanalen vormen voor veel diersoorten onoverkoombare barrières. Voor Rijkswaterstaat en ProRail hebben we een 'Leidraad faunavoorzieningen bij Infrastructuur' gemaakt die beschrijft hoe je een voorziening ontwerpt en bouwt die deze barrières opheft. In de leidraad beschrijven we 13 verschillende voorzieningen die de barrières kunnen opheffen. Het gaat zowel over nieuwe constructies/faunapassages (ecoducten, faunatunnels en dergelijke), als over aanpassingen aan bestaande constructies zoals viaducten, fietstunnels en sifonen. Daarnaast gaan we in op rasters, schermen, signaleringssystemen en andere middelen die er voor kunnen zorgen dat verkeers- en verdrinkingsslachtoffers worden voorkomen. Ook de nieuwste inzichten ten aanzien van beheer & onderhoud en ten aanzien van het toetsen van de werking van de voorzieningen hebben we in de leidraad verwerkt.

Systems Engineering

De voorzieningen die we beschrijven zijn voorbeelden. Elke situatie is uniek en daarom moet per situatie worden bekeken hoe de voorziening, of combinatie van voorzieningen, het beste kan worden aangelegd en ingericht. Zowel Rijkswaterstaat als ProRail zijn daarom voorstander van het werken volgens Systems Engineering. Hierbij zijn de eisen die de fauna aan de voorziening stelt leidend. Een beschrijving van die eisen, per soortgroep, staat in de leidraad. Het is vervolgens aan de aannemer om, aan de hand van deze eisen, met een ontwerp te komen. Dat kan dus iets zijn dat afwijkt van de voorbeelden, omdat de lokale situatie daarom vraagt. De opdrachtgever kan de leidraad vervolgens gebruiken om het ontwerp op zijn functionaliteit voor de doelsoorten te beoordelen.

Vanwege de nieuwe werkwijze van Rijkswaterstaat en ProRail is de opbouw van de leidraad sterk aangepast ten opzichte van de vorige versie uit 2005. Het sluit nu beter aan bij het nieuwe werken volgens Design & Construct.

U kunt de leidraad als PDF downloaden van de website mjpo (Meerjarenprogramma Ontsnippering). 

Contactpersonen: