Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Larve zeeprik in de Rijn
U bevindt zich hier:

Larve van zeeprik (Petromyzon marinus) in de Rijn!

Bureau Waardenburg heeft op 7 november 2017 een larve van een zeeprik (Petromyzon marinus) aangetroffen. Dit gebeurde tijdens vis-onderzoek in samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen.

Het dier was 16,2 cm lang en in uitstekende conditie. De vondst is erg bijzonder, aangezien voor zover bekend nooit eerder in het Nederlandse deel van het Rijnsysteem een larve van de soort is waargenomen. De onderzoekers waren extra verrast, omdat het dier is gevangen in een geïsoleerde plas in de uiterwaarden van de Waal ter hoogte van Dreumel. Waarschijnlijk heeft de betreffende plas sinds medio 2016 niet meer met de Waal in verbinding gestaan. 

Het dier is ter plaatse gedetermineerd en vrijgelaten. De koude en zeer mistige omstandigheden hebben zijn weerslag gehad op de kwaliteit van de foto. Duidelijk zichtbaar is echter de gepigmenteerde staartvinzoom.

Jaarlijks trekken honderden tot duizenden adulte zeeprikken ons land binnen om vervolgens naar paaigebieden te trekken. Paaigebieden zijn bekend uit het hele Rijnstroomgebied bovenstrooms van Nederland, waaronder de rivieren Sieg, Agger, Wupper, Dhünn en Lippe in Noordrijn-Westfalen (D). In Nederland is voortplanting alleen bekend uit de Roer. Juveniele (recent gemetamorfoseerde) exemplaren worden sporadisch aangetroffen wanneer zij richting zee migreren. 

Het is niet bekend of het Nederlandse Rijnstroomgebied en/of de Maas zelf ook fungeren als paai- en opgroeigebied voor zeeprikken. De vondst van een larve van de soort vormt echter een indicatie dat zich in het Nederlandse Rijnsysteem geschikt opgroeihabitat voor (tenminste een deel) het larvale stadium van de soort bevindt, waarbij mogelijk zelfs periodiek overstromende uiterwaardplassen tot het opgroeigebied behoren.

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van het programma RiverCare: towards self-sustaining multifunctional rivers. 

Link naar de contactgegevens van Remon Koopman op de website van de Radboud Universiteit.

Contactpersoon: