Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Langstlopend project beëindigd
U bevindt zich hier:

Langstlopend project per 1 april 2011 beëindigd

Tot 1 april 2011 was Gerard Smit, als medewerker van Bureau Waardenburg, betrokken bij het opzetten, begeleiden en ontwikkelen van NEM-meetnetten reptielen en amfibieën. Gerard heeft 18 jaar met veel plezier aan de ontwikkeling van de meetnetten meegewerkt. Zijn ervaring heeft hij o.a. gebruikt bij advisering voor het opzetten van een monitoringsprogramma voor biodiversiteit in Bulgarije.

In de periode 1990 - 1992 hebben Annie Zuiderwijk en Gerard Smit een pilot opgezet voor een meetnet reptielen. De pilot vormde een onderdeel van het project reptielen Natuurbeleidsplan van de Universiteit van Amsterdam.

In 1993 is het Meetnet Reptielen als eerste project van Stichting RAVON gestart. Dit gebeurde in samenwerking met het CBS, het toenmalige Ministerie LNV en de UvA. In 1997 is daar het Meetnet Amfibieën bijgekomen. Beide meetnetten maken deel uit van het NEM. De meetnetten zijn uitgegroeid tot landelijke projecten waarbij enkele honderden vrijwilligers jaarlijks het veld in gaan om gegevens verzamelen.

De meetnetten zijn inmiddels in deskundige handen van de projectleiders Ingo Janssen en Edo Goverse van RAVON. Wij wensen RAVON en het CBS veel succes met continuering van de meetnetten.

Ravon werkgroep monitoring 2002. Ingo Janssen, Axel Groenveld, Annie Zuiderwijk, Gerard Smit. De plek van Axel wordt tegenwoordig vervuld door Edo Goverse.