Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

In search of elvers
U bevindt zich hier:

Op zoek naar de glasaal

Glasaal bij kunstwerken

Bureau Waardenburg onderzocht in 2009 het aanbod van glasaal en vis bij een aantal kunstwerken van waterbeheerder Waternet. Doel van het onderzoek is in beeld te brengen of de kunstwerken een belemmering vormen voor vismigratie en mitigerende maatregelen voor te stellen.

Intrek glasaal achteruit 

In heel Nederland wordt weinig glasaal gezien. Het aanbod van glasaal is sinds 1980 hard achteruit gegaan, tot 1-2% van het gemiddelde in de periode 1960-1980. We hebben het aanbod van glasaal onderzocht op een aantal locaties in Utrecht en Noord-Holland waar samenscholende glasaal verwacht kan worden, bijvoorbeeld bij overgangen van groot naar kleiner water. Omdat de glasaaltjes pas in het donker op trek gaan, waren dit late uurtjes voor de onderzoekers. De waarnemingen zijn op zicht (met zaklantaarn) gedaan, met een kruisnet en met permanente fuikopstellingen. In totaal zijn slechts 25 glasalen waargenomen en zijn 3141 andere vissen gevangen (14 soorten). Ook de fuikvangsten vielen tegen.

Vismigratie knelpunten

Dat lage aantallen glasaal gevangen zijn, komt deels doordat de stroomrichting van het water op de Vecht niet meer natuurlijk is. Het water stroomt van het IJmeer de Vecht op, in plaats van andersom. Ook in andere wateren in Nederland komt tegennatuurlijke stroming voor. Daarom hebben wij geadviseerd het effect van tegennatuurlijke stroming op het trekgedrag van vis te onderzoeken.

Effect spuibeheer

Bij een proef van Waternet met een meer natuurlijk spuiregime bij de Zeesluis Muiden, hebben wij het aanbod van vis onderzocht. Uit het visonderzoek blijkt dat pieken in de vismigratie samenvallen met periodes waarin de Vecht natuurlijk afstroomt. Er zijn aanbevelingen gedaan voor een meer natuurlijk spuibeheer.

Contactpersoon: