Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

KRW-monitoring macrofyten Terra Nova
U bevindt zich hier:

KRW-monitoring macrofyten Terra Nova

Foto: Gerlof Hoefsloot

In veenplas Terra Nova is beheerder Waternet in 2003 gestart met een biomanipulatie-experiment. Hierbij is brasem en blankvoorn afgevangen met als doel verbetering van het doorzicht en de watervegetatie ter plaatse.

Wij hebben vanaf 2004 tot 2009 het effect van afvissen op de waterplanten en het doorzicht in de plas gemonitord. Hiervoor hebben we in 2003 een fysisch/chemisch en biologisch monitoringsprogramma uitgevoerd. Naast watermonsters en in situ metingen (doorzicht, extinctie, zuurstof en zuurgraad) zijn hierbij ook fytoplankton, zoöplankton, macrozoöbenthos en Neomysis/Leptodora bemonsterd en is een vegetatiekartering uitgevoerd.

Vanaf 2004 is jaarlijks een vlakdekkende vegetatiekartering uitgevoerd. In 2008 en 2009 hebben we de monitoringsmethodiek van het waterplantenonderzoek zo aangepast dat deze ook KRW-proof is. Op deze wijze is een lange termijn analyse uitgevoerd naar de vegetatieontwikkeling. Deze kan nu ook gekoppeld worden aan een KRW-beoordeling. 

Contactpersonen: