Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

KRW-toetsing Bkmw voor nieuwe overnachtingshaven
U bevindt zich hier:

KRW-toetsing Bkmw voor nieuwe overnachtingshaven

Bureau Waardenburg heeft, in opdracht van Rijkswaterstaat Zuid-Holland, een nieuw KRW-toetsingskader voor ruimtelijke ingrepen (Bkmw) voor het eerst in de praktijk toegepast.


Bkmw-toets

Volgens het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water (Bkmw 2009) moeten ruimtelijke ingrepen in KRW-waterlichamen voortaan getoetst worden aan de KRW-doelen. Dit is een nieuw onderdeel van de vergunningverleningsprocedure. Het toetsingskader is vastgelegd in het 'Toetsingskader waterkwaliteit' uit het Beheerplan Rijkswateren (BPRW).

Effect op KRW-doelen

Bureau Waardenburg heeft het nieuwe toetsingskader toegepast op een geplande scheepvaart overnachtingshaven. Hiervoor is voor drie locaties langs de Boven-Merwede en de Beneden Merwede beoordeeld wat het verwachte effect is op het behalen van de KRW-doelen voor het waterlichaam Sliedrechtse Biesbosch. Uit de toetsing komt een voorkeurslocatie naar voren, waar de effecten op de KRW-doelen het kleinst zijn. Deze resultaten weegt Rijkswaterstaat mee met de effecten op andere functies.

Dit is de eerste praktijkervaring met het Toetsingskader voor ecologie. De ervaringen worden door het KRW-programmabureau gebruikt voor het verder aanscherpen van het toetsingskader.

KRW-toetsingskader ecologie voor ruimtelijke ingrepen in de praktijk

Bureau Waardenburg beschrijft in H2O (tijdschrift voor watervoorziening en waterbeheer) hoe het KRW-toetsingskader ecologie voor ruimtelijke ingrepen in de praktijk uitpakt."

Contactpersonen: