Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Succes; kraamkolonie gewone dwergvleermuis in paalkast!
U bevindt zich hier:

Unieke waarneming; kraamkolonie gewone dwergvleermuis in paalkast!

zwermende gewone dwergvleermuizen
gewone dwergvleermuis

 

Bureau Waardenburg begeleidt het nieuwbouwproject van verpleeghuis Kalorama op de stuwwal van Beek Ubbergen. In juli 2020 ontdekten we dat een kraamgroep van gewone dwergvleermuizen een door ons geplaatste vleermuiskast op palen als onderkomen heeft gekozen!

De aanleiding

In 2016 ontdekten onderzoekers van Bureau Waardenburg een kraamkolonie van de gewone dwergvleermuis in een gebouw op het terrein van Kalorama. Om te zorgen dat deze dieren een nieuw onderkomen krijgen, hebben we een compensatieplan gemaakt. Daarin is opgenomen dat in de nieuwbouw van Kalorama acht grote kraamverblijven voor vleermuizen en een aantal kleinere vleermuiskasten worden ingebouwd in de gevel.

Mooie ontwikkeling

In juni 2020 vonden we de kraamkolonie gewone dwergvleermuizen opnieuw, maar dan in een ander gebouw op het terrein. De groep was iets gegroeid en nog aanwezig, goed nieuws! Op 9 juli, na een korte periode van wat kouder weer, vonden we de gehele groep in de paalkast. Dit is in Nederland een bijzondere waarneming en voor zover wij weten nog niet eerder beschreven. We hebben o.a. met de warmtebeeldcamera opnamen gemaakt van de kast en de vleermuizen.

Faunavoorzieningen

Bij renovatie- en nieuwbouwprojecten worden voor vleermuizen en vogels verschillende typen alternatieve huisvesting aangeboden. Het is belangrijk dat we de effectiviteit van de maatregelen onderzoeken om te zorgen dat de fauna in onze bebouwde omgeving behouden blijft. Bureau Waardenburg zet zich in om kennis van het gebruik van faunavoorzieningen te verzamelen en te delen.

Contactpersoon: