Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Klimaat in de stad

Klimaat in de stad

Groen en water maakt de stad niet alleen aantrekkelijker. Onderzoek wijst uit dat een groene omgeving gelukkiger en gezonder maakt. Meer groen leidt tot minder ziekte en zorgt voor sneller herstel, zowel fysiek als mentaal. Meer ruimte voor (tijdelijk) water en meer bomen en struiken maakt de stad beter toegerust voor klimaatverandering. 

Leefbare stad

Groene omgeving kan, mits slim ontworpen, meerdere functies tegelijk vervullen. Wij zijn betrokken bij innovaties op het raakvlak van natuur en stedelijk leven. Door de natuur op slimme wijze in te zetten, helpen we de kwaliteit, gezondheid en belevingswaarde van de stad te verbeteren.

Maar ook de natuur zelf kan profiteren, tijdelijk of permanent. Waar mogelijk laten we bewoners die natuur ook zien, wat leidt tot verhoogd draagvlak van samenleven met natuur. 

Ontwerp stadsgroen en -blauw

Het groen en water moeten zelf ook gezond zijn. Beplantingskeuze stemmen wij af op de omstandigheden en op de aanvullende opgaven in de stad. Bij nieuwbouw wordt steeds vaker rekening gehouden met natuurwaarden. Wij geven realistisch advies over aanleg en beheer. 

Wij helpen u graag met uw werk aan een toekomstbestendige stad! 

Contactpersoon klimaat in de stad: