Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Water Framework Directive
U bevindt zich hier:

Kaderrichtlijn Water

Wij voeren graag de volgende werkzaamheden voor u uit:

  • toetsing van effecten op het waterlichaam en/of watersysteem bij ruimtelijke ingrepen

  • inschatting van het risico op het niet halen van de ecologische KRW-doelen

  • advisering ten aanzien van ecologische compensatie.

  • Krw-doelafleiding, KRW beoordeling (EKR scores)

De Kaderrichtlijn Water (KRW)

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) heeft tot doel het bereiken van een goede ecologische en chemische toestand in alle wateren in Europa in 2015.

De Kaderrichtlijn Water brengt voor waterbeheerders en initiatiefnemers verschillende verplichtingen met zich mee zoals het bepalen van doelstellingen, het vaststellen van herstelmaatregelen en het meten van de resultaten. 

Vanuit het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water (Bkmw 2009) dienen 'nieuwe' ruimtelijke ingrepen in KRW-waterlichamen getoetst te worden aan de gestelde doelen.  

Hydrobiologisch onderzoek

Wij voeren sinds 1979 hydrobiologisch onderzoek en verschillende typen ecologische beoordelingen uit. Sinds 2013 is ons laboratorium geaccrediteerd. We hebben inmiddels ook expertise opgebouwd in alle aspecten van de KRW, van het stellen van doelen en het opstellen van verbetermaatregelen tot het evalueren en monitoren van de ecologische kwaliteit.  

Bekijk ook de leaflet over ons advieswerk.

Contactpersoon: