Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Vleermuizen in Oranjebuurt Geldermalsen
U bevindt zich hier:

Onderzoek naar Vleermuizen in de Oranjebuurt, Geldermalsen

Voor woningstichting Kleurrijk Wonen onderzochten wij het belang van een deel van de wijk Oranjebuurt in Geldermalsen voor vleermuizen. Kleurrijk Wonen had plannen om de woningen te renoveren, onder andere door het na-isoleren van de spouwmuren. Omdat spouwmuren vaak gebruikt worden door vleermuizen, hebben wij onderzocht of er in dit geval ook vleermuizen aanwezig zijn in de te renoveren woningen.

Uit het onderzoek bleek dat er in de wijk een kraamkolonieplaats van de gewone dwergvleermuis aanwezig was. Doorgaans heeft een kraamgroep van gewone dwergvleermuizen een tiental kolonieplaatsen, die binnen een afstand van 200 meter van elkaar liggen. Ze verhuizen regelmatig tussen de verschillende kolonieplaatsen. In een spouwmuur aan de rand van het plangebied lag dus een van deze kolonieplaatsen. Verder werden de woningen mogelijk door enkele gewone dwergvleermuizen gebruikt als individuele verblijfplaats, paarverblijf en of winterverblijf.

Naar aanleiding van het onderzoek hebben wij Kleurrijk Wonen aangeraden om een aantal alternatieve voorzieningen voor de vleermuizen aan te brengen in de vorm van vleermuiskasten. In totaal zijn drie grote kraamkoloniekasten opgehangen en tien kleine kasten, die geschikt zijn als individueel zomerverblijf of paarverblijf. Om te zorgen dat er geen vleermuizen in de spouwmuren aanwezig waren op het moment dat deze geïsoleerd zouden worden, zijn de toegangen afgesloten met rubber flappen. De vleermuizen kunnen hier wel uit, maar kunnen vervolgens niet terugkeren.

De Dienst Landelijk Gebied (DLG) heeft geoordeeld dat met deze maatregelen de verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet niet worden overtreden. Een ontheffing was daarom niet noodzakelijk. Kleurrijk Wonen heeft de renovatie inmiddels afgerond.

Contactpersonen: