Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Black Terns in the green heart
U bevindt zich hier:

Bescherming zwarte sterns in het Groene Hart

Foto: C. de Leeuw

In de periode 1999 - 2014 namen we deel aan de werkgroep "Zwarte Stern in het Groene Hart". Deze werkgroep bestaat uit leden van Landschapsbeheer Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Holland en Vogelbescherming en heeft als doel de bescherming van de zwarte stern in het Groene hart te verbeteren.

In eerste instantie was gestart met de coördinatie van het uitleggen van vlotjes en het opzetten van de evaluatie ervan. Later werd ruime aandacht besteed aan de verbetering van het habitat en het voorkomen van verstoring van sterns in de jongenfase.

Voorafgaande aan het project was een basisstudie samengesteld waarin de eisen van de zwarte stern aan het leefgebied zijn samengevat en tevens is een kaart met gebieden opgenomen waar beschermingsmaatregelen gewenst zijn. In het rapport is tevens inzichtelijk gemaakt welke maatregelen gewenst zijn.

Een fraaie samenvattende brochure (PDF) voor alle geïnteresseerden is gemaakt die een ruime verspreiding heeft gekregen. In 2002 is een evaluatie gemaakt van de activiteiten in dat jaar. Het bleek dat met name de door de grote betrokkenheid van boeren en de inzet van het "zwarte stern pakket" het broedsucces relatief goed is geweest in 2002.