Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Integrated surveys
U bevindt zich hier:

Integrale inventarisatie van natuurgebieden

Gelijktijdige inventarisatie van meerdere soortgroepen in één gebied

Inventarisatie van verschillende soortgroepen van planten en dieren kan vaak gecombineerd worden. Zo kunnen inventarisaties van vissen vaak gecombineerd worden met die van amfibieën. Niet alleen kan dat kosten besparen. Door integrale inventarisatie van alle relevante soortgroepen krijgt u ook een beter beeld van de toestand van uw (natuur)gebied.

Organisaties die natuurgebieden beheren laten hun terreinen in het algemeen periodiek inventariseren. Zij doen dit omdat gegevens over fauna, flora en vegetatie nodig zijn bij de evaluatie van beheer- en inrichtingsmaatregelen. Ook helpt deze informatie bij het vormen van een visie voor de toekomst. En in het kader van subsidie voor natuurbeheer (SNL) zijn periodiek integrale inventarisaties nodig.

Wij hebben alles in huis voor een dergelijke inventarisatie en kunnen u de zorg voor dit traject uit handen nemen. We hebben medewerkers in dienst met uiteenlopende en vaak meerdere specialisaties. In teamverband zorgen zij voor een compleet overzicht.

Voor nadere informatie over integrale inventarisatie en monitoring van (natuur) gebieden neemt u contact op met: