Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Breeding bird surveys
U bevindt zich hier:

Broedvogelinventarisaties

Terreinbeheerders kunnen volgens een bepaalde cyclus basiskarteringen in hun terreinen laten uitvoeren om de resultaten van het beheer te kunnen volgen. Ook om effecten van van ruimtelijke ingrepen op broedvogels in te kunnen schatten, worden actuele en gedetailleerde broedvogelgegevens van verschillende jaren verzameld.

 

Uitgebreide territoriumkartering

Wij voeren broedvogelinventarisaties volgens de methode 'uitgebreide territoriumkartering' uit. Hierbij worden per bezoekronde alle territorium- en nestindicerende waarnemingen met symbolen op veldkaarten ingetekend. Direct na afloop van elk veldbezoek worden deze gegevens op verzamelkaarten per soort overgezet.

Clustering van waarnemingen

Verschillende bezoekrondes

Nachtactieve soorten

Voor nachtactieve soorten (o.a. uilen, rallen, houtsnip, nachtzwaluw) worden in de regel twee aanvullende nachtelijke rondes gepland, vroeg in het voorjaar en eind mei / begin juni. Om verstoring te voorkomen, wordt een taperecorder alleen gericht ingezet bij lastig te inventariseren soorten, zoals bosuil.

Broedvogelrapportage

In onze rapportages wordt aangegeven voor welke zeldzame en bijzondere soorten de territoriumkartering afwijkt van broedgevallen, welke soorten mogelijk gemist zijn en welke soorten mogelijk sterk onder- of overtelt kunnen zijn. Ook wordt aangegeven waar op basis van deskundigenoordeel is afgeweken van de SOVON-richtlijnen.

Voor nadere informatie over broedvogelinventarisaties kunt u contact opnemen met;