Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Overzicht invasieve vogelexoten in Nederland: een verhaal van vestiging en uitbreiding
U bevindt zich hier:

Overzicht Invasieve vogelexoten in Nederland: een verhaal van vestiging en uitbreiding

Baltsende nijlganzen (M. Bonte)

Bureau Waardenburg heeft een overzichtsrapport opgesteld waarin de ontwikkelingen onder uitheemse vogelsoorten in de afgelopen decennia op een rij gezet zijn. 

 

Kolonisatie van vogelexoten in Nederland

De afgelopen decennia heeft een groot aantal niet inheemse soorten dieren en planten zich door toedoen van de mens in Nederland gevestigd. Denk aan de Amerikaanse zwaardschede die zich via ballastwater van grote schepen in onze kustwateren heeft kunnen vestigen. Maar ook aan Amerikaanse rivierkreeften die na uitzetten nu onze poldersloten bevolken. Of grote waternavel in een kanaal in Brabant omdat iemand zijn vijver heeft schoongemaakt. Voorbeelden van exotische vogelsoorten in Nederland zijn nijlganzen en Canadese ganzen, die vanuit stadsparken inmiddels het hele land hebben gekoloniseerd.

Dit noemen we invasieve exoten: de eerste vestiging in ons land is aangeslagen en daarna begint een periode van toename in aantal en uitbreiding van het verspreidingsgebied. Onder vogels is dit proces sinds de jaren zestig gaande. Het begon met één van de meest bekende voorbeelden de Nijlgans. De laatste, prominent in het nieuws gekomen soort is de halsbandparkiet.

Tienduizenden invasieve vogelexoten in Nederland

Inmiddels behoren bijna 20 vogelexoten tot de vaste bewoners van ons land. Spraken we in de jaren zeventig over hooguit duizend vogels van vreemde origine, tegenwoordig gaat het om meer dan 50.000 broedparen. Een flink aantal soorten zit nog op de wip. Mogelijk vinden zij vaste grond onder de voeten en voegen deze zich in het komende decennium in de rij vaste bewoners.

Voor het onderzoeksrapport zijn de ontwikkelingen onder uitheemse vogelsoorten in de afgelopen decennia zijn op een rij gezet. 

Overzichtsrapport invasieve vogelsoorten

Hier kunt u het overzichtsrapport Vreemde vogels in de Nederlandse vogelbevolking, over invasieve vogelexoten in Nederland, downloaden.

Het Bureau Waardenburgrapport, dat hoofdzakelijk gebaseerd is op eigen analyses, is opgesteld met een bijdrage van het toenmalige Ministerie van EL&I, tegenwoordig EZ.

Contactpersoon: