Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Internationale afstemming KRW zeegras en kwelders
U bevindt zich hier:

Internationale afstemming KRW zeegras en kwelders

Wij hebben meegewerkt aan de internationale afstemming van de KRW maatlat voor Angiospermen (kwelders, zeegras en macroalgen).

In dit proces van 'intercalibratie' stemmen de verschillende EU-landen hun methodieken die ze nationaal hanteren op elkaar af. In dit geval gaat het over de kust van de Noordkaap tot Zuid-Spanje, inclusief de Canarische eilanden en de Azoren ('NEA-GIG'). Het doel van de intercalibratie was dat in 2011 alle deelnemende landen dezelfde metriek hanteren voor dataverzameling, procedures voor analyse, en KRW-toetsing. Het proces is gecoördineerd vanuit Spanje en Portugal voor de overgangswateren (TW) en kustwateren (CW). 

Eems-Dollard en Westerschelde

Het kwaliteitselement Angiospermen komt in Nederland alleen voor in de waterlichamen Eems-Dollard en de Westerschelde. In Nederland zijn al ecologische doelen (maatlatten) vastgesteld voor Angiospermen in deze wateren. Deze waren echter nog niet afgestemd met de waterbeheerders van onze buurlanden, Duitsland en België. In het intercalibratieproces stellen de betrokken landen gezamenlijke internationale doelen vast voor Angiospermen in deze waterlichamen.

KRW-doelen

Naast KRW-methodieken moeten in grensoverschrijdende waterlichamen ook de KRW-doelen op elkaar afgestemd zijn. Rijkswaterstaat Waterdienst heeft Bureau Waardenburg gevraagd mee te werken aan dit intercalibratie-proces. Hierbij treedt Jan Reitsma op als inhoudelijke expert op het gebied van zeegras en kwelders en geeft hij advies tijdens de diverse procesonderdelen. Dille Wielakker en Wouter Lengkeek ondersteunen hem hierbij waarmee kennis van zeegras en kweldergemeenschappen gelinkt wordt aan kennis en praktijkervaring met de Kader Richtlijn Water (KRW).

De resultaten zijn nu beschikbaar als wetenschappelijke publicatie in het tijdschrift Estuarine, Coastal and Shelf Science.

Contactpersonen: